o

Masterflex® L/S®

Řada Masterflex® L/S®  je vysoce flexibilní řada modulárních peristaltických (hadicových) čerpadel pro   čerpání a dávkování tekutin (kapalin i plynů) s průtoky v rozmezí od  0.05 µl/min do 3400 ml/min.


Čerpadla Masterflex® L/S® jsou vhodná  pro:

 • Čerpání  sterilních kapalin

 • Manipulaci s vysoce čistými tekutinami

 • Přečerpávání   agresivních kapalin v širokém teplotním rozmezí

 • Manipulaci s viskózními kapalinami

 • Přesné dávkování

 • Dávkování barev, přísad, lepidel, atd.

 • Promíchávání 

Peristaltické čerpadlo Masterflex® se skládá z následujících částí:

 •  Čerpací hlava - opakovaně stlačuje hadici tak, aby docházelo  k čerpání tekutiny.

 • Hadice - jediný materiál smáčený čerpací tekutinou. Dodáváme značkové hadice Masterlex a Ismatec, které jsou  mimořádně odolné vůči mechanickému namáhání v čerpací hlavě.

 • Pohonná jednotka - zajišťuje otáčení rotoru čerpací hlavy .

Hlavu čerpadla vyberte s ohledem na:

 • Požadovanou přesnost dávkování

 • Požadavků na rychlost a jednoduchost  výměny hadice

 • Potřebu používat různé průměry hadic v jedné hlavě

 • Schopnost čerpat viskózní kapaliny

 • Průměr hadice, kterou chcete používat

 • Požadovaný počet čerpacích kanálů

Podrobnější informace k jednotlivým čerpacím hlavám naleznete zde.

Velikost (průměr, tloušťku stěny) hadice volte podle:

 • Požadovaného průtoku

 • Požadované přesnosti dávkování - hadice menšího průměru umožní přesnější dávkování

 • Viskozity čerpané kapaliny - pro viskózní kapaliny zvolte tzv. tlustostěnné hadice.

 • Velikosti tuhých částic v čerpané kapalině


Tenkostěnné hadice velikosti Masterflex L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S17, L/S 18:

* Průtok je uveden pro otáčky čerpadla v rozmezí 6 otáček/min až 600 otáček/min, hodnoty jsou přibližné, neboť dosažitelný průtok závisí na typu čerpací hlavy, čerpané tekutině, podtlaku na vstupu a požadovaném tlaku na výstupu.
** Trvale dosažitelný výstupní tlak je pouze orientační, skutečná hodnota závisí na konkrétním materiálu hadice a teplotě  čerpané tekutiny. V závorce je uveden krátkodobě přípustný tlak. Při použití speciálních hadic a čerpacích hlav lze v peristaltických čerpadlech Masterflex dosáhnout tlaku až 7,5 bar.


Silnostěnné hadice velikosti Masterflex L/S 15, L/S 24, L/S 35, L/S 36:

* Průtok je uveden pro otáčky čerpadla v rozmezí 6 otáček/min až 600 ot/min, hodnoty jsou přibližné, neboť dosažitelný průtok závisí na typu čerpací hlavy, čerpané tekutině, podtlaku na vstupu a požadovaném tlaku na výstupu.
** Trvale dosažitelný výstupní tlak je pouze orientační, skutečná hodnota závisí na konkrétním materiálu hadice a teplotě  čerpané tekutiny. V závorce je uveden krátkodobě přípustný tlak. Při použití speciálních hadic a čerpacích hlav lze v peristaltických čerpadlech Masterflex dosáhnout tlaku až 7,5 bar.

Pro dosažení vyššího tlaku lze v řadě L/S® použít speciální (High Pressure) hadice L/S 15HP a L/S 16HP, které ve spojení s High-Performance čerpací hlavou,  umožní dosáhnout tlaku až 7,5 bar.

Pokud potřebujete nižší  průtok než 1 ml/min, je vhodné použít kazetové čerpací hlavy typu "Cartridge", které umožňují čerpat rychlostí od  0.05 µl/min, případně  čerpadla řady Masterflex® C/L® nebo Masterflex® Ismatec®.  Pro vyšší  průtoky než nabízí řada Masterflex® L/S®,  lze využít řadu Masterflex®  I/P® nebo řadu Masterflex®  B/T®, které umožňují čerpání rychlostí  až 45 l/min.


Materiál hadice volte podle:

 • Teploty čerpané tekutiny;

 • Chemické kompatibility s čerpanou tekutinou;

 • Požadavků na sterilizovatelnost, prostupnost světla a UV záření, odolnost vůči radiaci, chemickou kompatibilitu, atd.

 • Mechanické odolnosti, která ve spojení s chemickou kompatibilitou  ovlivňuje životnosti hadice v hlavě  čerpadla.

Podrobnější informace k materiálům hadic, které nabízíme, naleznete zde. 


Obrovská variabilita čerpadel Masterlex® umožňuje sestavit na míru šité čerpací systémy pro téměř každou aplikaci.
Pokud máte zájem o cenovou nabídku  nebo potřebujete poradit s výběrem komponent čerpacího systému Masterflex®, prosím, kontaktujte nás.

o