o

Měření pH 

Hadice

Peristaltická (hadicová) čerpadla Masterflex® a Ismatec®


Když má pH elektroda vyschlou membránu 
  Umístěte elektrodu na jednu hodinu do kádinky s jedním z následujících roztoků:
 • Roztok KCl (3,8 M nebo 4,0 M)

 • Buffer pH 4,0

 • Buffer pH 7,0

 • Voda z vodovodu

 • Roztoky jsou vyjmenovány v pořadí s klesající vhodností k danému účelu.
  Po jedné hodině máčení v některém z výše uvedených roztoků by elektroda měla být připravena k měření.

Elektroda vrací nestabilní nebo nesprávnou hodnotu
 • Umístěte pH elektrodu na jednu hodinu do 0.1 M roztoku HCl. Potom elektrodu opláchněte destilovanou nebo deionizovanou vodou. Tato procedura by měla odstranit zbytky organických proteinů ze skleněné elektrody a z povrchu referenční elektrody.

 • Umístěte pH elektrodu do 3,8 M nebo 4,0 M roztoku KCl zahřátého na teplotu 50°C. Nechte KCl i s elektrodou asi hodinu chladnout, a po té elektrodu opláchněte destilovanou nebo deionizovanou vodou.

 • Umístěte elektrodu do roztoku bufferu pH 4.0 zahřátého na teplotu 50°C. Nechte roztok s elektrodou asi hodinu chladnout, a po té elektrodu opláchněte destilovanou nebo deionizovanou vodou.

Jak skladovat pH elektrodu

Krátkodobé uložení (mezi měřeními případně do druhého dne):
Elektrodu opláchněte destilovanou vodou a ponořte ji do plnícího roztoku (kapalina, kterou je pH elektroda naplněna). Nemáte-li plnící roztok, lze jej pro účely skladování nahradit 2,0 M roztokem KCl. Pokud nemáte žádný z uvedených roztoků k dispozici, ponořte pH elektrodu do bufferu pH 4,0. (Lze použít i buffer pH 7,0). Nemáte-li ani buffer, lze pro účely krátkodobého skladování použít i obyčejnou vodu z vodovodu.
Upozornění - pH elektrodu nikdy neskladujte v destilované vodě.

Destilovanou vodu používejte pouze pro opláchnutí.

Dlouhodobé uložení (uložení na dobu delší než několik hodin):
Elektrodu opláchněte destilovanou vodou. Ochrannou krytku (čepičku) elektrody naplňte plnícím roztokem a nasaďte ji na elektrodu. Nemáte-li plnící roztok, lze jej pro účely skladování nahradit 2,0 M roztokem KCl. Ochranná čepička zabraňuje vyschnutí elektrody a udržuje měřicí hrot elektrody navlhčený. 

Jaká pH elektroda je vhodná

Běžné pH elektrody jsou vhodné pro většinu aplikací, kdy vlhkost měřené kapaliny dosahuje alespoň 5% a měřená kapalina neobsahuje chemikálie, které reagují se stříbrem.


Běžné elektrody nejsou vhodné pro následující aplikace:

 •  měření pH roztoků obsahujících těžké kovy

 •  měření pH roztoků obsahujících proteiny

 •  měření pH roztoků obsahujících organické látky

 •  měření pH roztoků obsahujících velmi malé množství iontů (např deionizovaná voda)

 •  měření pH roztoků obsahujících velké množství sodíku

 •  měření pH roztoků obsahujících sulfidy


V těchto případech budou standardní pH elektrody měřit pouze po krátkou dobu nebo budou udávat nesprávné hodnoty. Je vhodnější zvolit některou z následujících pH elektrod:

 • Kalomelová elektroda (Calomel Referenced Electrode)- vhodná pro roztoky s proteiny, organickými látkmi, těžkými kovy i roztoky s malým množstvím iontů.

 • Elektroda s dvojitou membránou (Double-Junction Reference Electrode) - stejně jako kalomelová elektroda je i tato vhodná pro roztoky s proteiny, organickými látkami, těžkými kovy a roztoky s malým množstvím iontů. Na rozdíl od kalomelové elektrody je tato elektroda vhodná pro měření vyšších koncentrací.

 • Elektroda s teflonovou membránou - vhodná pro měření pH kapalin, které dokáží ucpat běžné membrány. Příkladem takovýchto roztoků jsou oleje, nátěry, gely a pasty.

 • Epoxidová elektroda (Amber Glass Electrode) - vhodná pro aplikace s vysokým obsahem sodíku v měřeném roztoku.

Životnost pH elektrod

Životnost elektrody závisí na způsobu používání. Tedy závisí jednak na způsobu skladování, jednak na charakteru měřených roztoků. Obecně lze konstatovat, že životnost elektrod se při správném používání a skladování pohybuje v rozsahu 6 měsíců až několik let.

Nabízené materiály hadic

Bev-A-Line (IV, V,XX);
C-FLEX;
EPDM;
ETFE;
FEP;
Fluran (F-5500-A);
Guma (Pryž);
Chemfluor FEP;
Chemfluor PFA;
Chemfluor PTFE;
Chemfluor scientific grade;
Kynar;
LDPE;
Měd (trubky);
Nerezová ocel SS 316;
Nylon;
Norprene A60G; 
Norprene food A60F;
Ocel - nerezavějící SS 316
PEEK;
PFA;
PFA 450;
PharMed;
Polyetheretherketon;
Polyethylen;
Polyimid;
Polypropylen;
Polyurethan;

PP;
Pryž;
PTFE;
PVC;
PVDF;
Silicone - Silikon (vulkanizováno platinou nebo peroxidem);
Tygon FEP;
Tygon food and beverage (B-44-3);
Tygon food, milk and diary (B-44-4X);
Tygon pressure (B-44-4X I.B.);
Tygon laboratory (R-3603);
Tygon vacuum (R-3603);
Tygon ultra-soft (R-1000);
Tygon silicone (3350);
Tygon silicone pressure (3370 I.B.);
Tygon crystal-clear biocompatible (S-50-HL);
Tygon microbore (S-54-HL);
Tygon high purity (2275);
Tygon ultra chemical resistant (2075);
Tygon long flex-life (LFL);
Tygon fuel & lubricant (F-4040-A);
Tygon UV resistant (R-3400);
Tygon FEP (SE-200);
Tygothane precision polyurethane (C-210-A);
Versilon;
Vinyl;
Viton;

Délky a rozměry hadic

 Sdělte nám, prosím, požadovaný materiál společně s požadovanými rozměry hadice, a my vám nabídneme dostupná balení a rozměry, které by vám mohly vyhovovat. 

Volba materiálu hadice

Volba materiálu hadice závisí na chemické kompatibilitě materiálu hadice s čerpanou látkou, na teplotě čerpané látky a vašich dalších požadavcích, např. sterilizovatelnost, ohebnost, průhlednost či průsvitnost.

Vzorky materiálů

 Vzorky některých materiálů jsou dostupné na vyžádání.

Odkazy ke stažení software pro čerpadla Masterflex® a Ismatec®

( pro aktualizaci firmwaru nás prosím kontaktujte na info@pristroje.cz )

Pump Control Software pro ICC LabView Drivers

LabVIEW Drivers pro peristaltická čerpadla: MCP ProcessMCP StandardREGLO DigitalIPC /IPC-N 

LabVIEW Drivers pro zubová čerpadla: MCP-Z ProcessREGLO-Z Digital

LabVIEW Drivers pro pístová čerpadla: MCP-CPF Process 


ProgEdit Software pro čerpadla MCP, MCP-Z, and MCP-CPF: ProgEdit for MCP, MCP-Z, and MCP-CPF Processes

Ismatec RS-232 Terminal Emulation Software: IsmaTerm

Pokud odkaz, který potřebujete nefunguje, prosím, kontaktujte nás - info@pristroje.cz nebo tel. (+420) 541 222 795.

Je možné peristaltickým čerpadlem čerpat i plyny?

Ano. Peristaltická čerpadla umožňují čerpat jak kapaliny, tak i plyny. Jedinou výjimkou je čerpací hlava PTFE, u které je nutné, aby čerpaným médiem byla kapalina. U čerpací hlavy PTFE je používána hadice z PTFE, která se při čerpání plynů výrazně zahřívá.

Je hadice důležitá?

Hadice je vlastním čerpadlem. Pružnost hadice je využita k nasávání, pevnost hadice zabezpečuje potřebný výtlak. Na její ohebnosti závisí její životnost. Její světlost určuje průtočnost. Tloušťka stěny ovlivňuje efektivnost čerpání, životnost, schopnost čerpat viskózní tekutiny, samonasávací a výtlačnou schopnost čerpadla.

Jakého průtoku lze dosáhnout s peristaltickým čerpadlem?
 • Řada Masterflex® Ismatec® umožňuje čerpání v rozsahu 0.0001 ml/min  365 mL/min

 • Řada Masterflex® L/S® 0.00005 ml/min až 3400 ml/min

 • Řada Masterflex® I/P® 0.001 l/min až 26 l/min

 • Řada Masterflex® B/T® 0.3 l/min až 42 l/min

Jakou teplotu mohou mít čerpané látky? 
Používané hadice lze sice vybrat tak, že snesou teplotu v rozsahu -73 až +232 °C, avšak materiál hlavy čerpadla omezuje rozsah teplot čerpaných látek na -73 až +110 °C.
Chemická odolnost hadic 

Detailní chemická odolnost používaných hadic při kontaktu s tekutinou je uvedena v posledním velkém tištěném katalogu Cole-Parmer a rovněž jsou tyto informace dostupné na internetu. 

Chemická odolnost je rozdělena do čtyř kategorií:

A - výborné:              Materiál hadice nereaguje vůbec nebo reaguje zanedbatelně.

B - dobré:                   Materiál hadice reaguje jen málo, např. změnou barvy či slabou korozí.

C - ucházející:          Materiál hadice reaguje výrazně a nedoporučuje se k delšímu použití, dochází ke snížení pevnosti, změknutí, smrštění nebo svraštění.

D - nevyhovující :   Materiál hadice reaguje silně, a proto se jeho použití nedoporučuje.

Co ovlivňuje životnost hadice při čerpání? 
 • Agresivita čerpané tekutiny ve vztahu k materiálu hadice - chemická kompatibilita

 • Nastavené otáčky čerpadla

 • Materiál hadice - jednotlivé materiály mají rozdílnou odolnost vůči mechanickému namáhání v čerpací hlavě 

 • Teplota čerpané tekutiny

 • Obsah pevných (abrasivních) částic v tekutině

 • Tloušťka stěny hadice 

 • Tlak čerpané tekutiny

Odolnost hadic vůči mechanickému namáhání 

Odolnost různých materiálů hadic Masterflex® vůči mechanickému namáhání v čerpací hlavě peristaltických čerpadel ilustruje následující tabulka, ve které je uvedena průměrná životnost různých materiálů hadic Masterflex® v hodinách. 

UPOZORNĚNÍ: UVEDENÉ HODNOTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, BYLY NAMĚŘENY S HADICEMI MASTERFLEX® L/S® 16 V ČERPACÍ HLAVĚ MASTERFLEX® STANDARD PŘI ČERPÁNÍ VODY O TEPLOTĚ 21°C, TEDY ZA PŘIBLIŽNĚ OPTIMÁLNÍCH PODMÍNEK Z HLEDISKA ŽIVOTNOSTI HADICE. ŽIVOTNOST BYLA STANOVENA OKAMŽIKEM, KDY DOŠLO K POKLESU PRŮTOKU O 50% NEBO K PROTRŽENÍ HADICE.

Jsou hadice Masterflex použitelné k čerpání potravin a sterilních látek ?
Ano, některé hadice jsou vhodné pro použití v potravinářství nebo i farmacii. Většinu hadic lze sterilizovat. Způsob sterilizace je dán materiálem hadice a podmínky sterilizace jsou pro jednotlivé materiály upřesněny výrobcem. 
Je obtížné vyměnit hadici v čerpací hlavě Masterflex?

U všech typů čerpacích hlav jde o záležitost maximálně několika minut, v případě hlav Masterflex® Easy-Load® dokonce jen několika sekund.


Výměna hadice v hlavě Masterflex® Easy-Load® II se provádí bez demontáže čerpací hlavy:

Pohybem páčky proti směru hodinových ručiček otevřeme čerpací hlavu.

Vyměníme hadici.                                                                               

Pohybem páčky po směru hodinových ručiček čerpací hlavu zavřeme.

Prodloužení životnosti hadice namáhané v hlavě čerpadla

 Hadici čas od času v hlavě čerpadla posuňte o 15 až 20 cm, tím se do čerpací hlavy dostane část hadice, která předchozím čerpáním nebyla namáhána. Periodu posouvání hadice je vhodné stanovit vzhledem k materiálu hadice, otáčkám čerpadla a dalším vlivům, které ovlivňují životnost hadice. Vždy lze nalézt jednoduché a snadno zapamatovatelné pravidlo, které zajistí prodloužení životnosti hadice na maximum. Snadno zapamatovatelným pravidlem může být např. posun hadice každé pondělí, každý začátek směny, nebo po každé výplatě. Periodu posouvání hadice je vhodné stanovit tak, aby i v případě, že obsluha jednou zapomene posunout hadici, nedošlo k poškození hadice. Životnost hadice můžete prodloužit také snížením otáček čerpadla. Průtok závisí jednak na otáčkách čerpadla a průměru hadice. Použitím hadice o větším průměru snížíte otáčky čerpadla při zachování stejného průtoku.
Lze v čerpadlech Masterflex/Ismatec použít jiné hadice než ty, které jsou přímo určeny pro tato čerpadla? 
Praktické zkušenosti ukazují, že použití jiných hadic není vhodné. Je to způsobeno vysokými nároky na přesnost rozměrů hadice a nároky na kvalitu a homogenitu materiálu. Nedostatečná přesnost rozměrů neznačkové hadice způsobuje výrazně nižší přesnost dávkování a čerpání a vyšší opotřebení čerpací hlavy nebo hadice. Na případné poškození čerpadla způsobené použitím nevhodné hadice se nevztahuje záruka.
Kolik čerpacích hlav lze nasadit na mou pohonnou jednotku?

Množství čerpacích hlav, které lze nasadit na pohonnou jednotku, se u jednotlivých modelů liší - závisí na výkonu motoru pohonné jednotky, na modelu čerpací hlavy a na maximálních otáčkách čerpadla. Pokud nám sdělíte katalogová čísla čerpadel Masterflex, které používáte, bude možné zjistit, kolik čerpacích hlav můžete na Vaši pohonnou jednotku nasadit.

Kde mohu získat další informace? 
Pokud máte zájem o další informace o dodávaném zboží, prosím, kontaktujte nás. 

o